9 december 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: J de Groot

Nieuws

Weesp in coronatijd

De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode in hun leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommigen verliezen hun baan. Trouwerijen, familiebijeenkomsten en andere dingen die het leven mooi maken, gaan niet door. De normaalste dingen zijn anders. Hoe beleven Weespers deze tijd?

Vrijwilliger van het jaar 2020

Maandag 7 december is Ted Blok (74) door wethouder Astrid Heijstee uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2020. Ted zet zich sinds zijn pensioen, al een jaar of negen, wekelijks in als vrijwilliger via de Versa Vrijwilligerscentrale.

Opleiding tot energiecoach

Wie andere Weespers wil helpen bij het verminderen van hun energiegebruik kan eind januari beginnen met een opleiding tot energiecoach via platform Weesp Duurzaam.

Bent u gedupeerde van de toeslag Kinderopvang? Lees dan verder

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en u weet niet waarom? Denkt u dat u onterecht kinderopvangtoeslag hebt moeten terugbetalen? En hebt u hierover met de Belastingdienst nog geen contact gehad? Meld u aan voor hulp.

Lantarenlicht stuk? Ga naar: weesp.nl/melding Afval op straat? Bel GAD: (035) 6991888 Stoep kapot? Ga naar: weesp.nl/melding Overhangend groen? Ga naar: weesp.nl/melding

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis.

Het college belicht...

Voor deze column, wekelijks door één van de wethouders geschreven, is in verband met de nieuwe serie verhalen over Weespers in coronatijd een pauze ingelast.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand