4 november 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: Nico Rijper

Nieuws

Weesp in coronatijd

De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode in hun leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommigen verliezen hun baan. Trouwerijen, familiebijeenkomsten en andere dingen die het leven mooi maken, gaan niet door. De normaalste dingen zijn anders. Hoe beleven Weespers deze tijd?

Lange Vechtbrug circa drie weken gesloten

De Lange Vechtbrug, die het centrum van Weesp verbindt met de Ossenmarkt, heeft groot onderhoud nodig. De Lange Vechtbrug is daarom afgesloten voor al het verkeer.

Belastingen: nieuw rekeningnummer

Belastingen, gemeente Amsterdam heeft sinds 1 november een nieuw rekeningnummer. Of u iets moet wijzigen, hangt af van de manier waarop u geld overmaakt aan Belastingen.

Gemeenten hergebruiken elkaars materialen

Om herbruikbare producten en materialen van gemeenten onderling aan te bieden, is een digitale materialen marktplaats ontwikkeld. Dit houdt in dat een gemeente waar bijvoorbeeld straatstenen, grond of bomen over zijn, deze kan aanbieden aan een andere gemeente, die deze producten juist nodig heeft.

Bijeenkomst verward gedrag

Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Juist in deze coronatijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk.

Lantarenlicht stuk? Ga naar: weesp.nl/melding Afval op straat? Bel GAD: (035) 6991888 Stoep kapot? Ga naar: weesp.nl/melding Overhangend groen? Ga naar: weesp.nl/melding

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis.

Het college belicht...

Voor deze column, wekelijks door één van de wethouders geschreven, is in verband met de nieuwe serie verhalen over Weespers in coronatijd een pauze ingelast.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand