30 december 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: Theo Terra

Nieuws

Weesp in coronatijd

De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode in hun leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommigen verliezen hun baan. Trouwerijen, familiebijeenkomsten en andere dingen die het leven mooi maken, gaan niet door. De normaalste dingen zijn anders. Hoe beleven Weespers deze tijd?

Geen nieuwjaarsreceptie

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Weesp deze keer niet door.

Oudejaarsvuurwerkverbod en verbod carbidschieten

De jaarwisseling wordt dit jaar net even anders. We vieren het thuis en met een klein groepje. Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Dit jaar is er een verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van consumentenvuurwerk in het hele land. In Weesp is het carbidschieten ook verboden.

Afvalinzameling rond de jaarwisseling

De jaarwisseling komt eraan en dat betekent een aantal wijzigingen in het ophalen van huishoudelijk afval, het ophalen van kerstbomen en de openingstijden van de scheidingsstations van de GAD.

Aangepaste openingstijden dienstverlening

Door de coronacrisis zijn de openingstijden tot en met 19 januari aangepast. Het Stadskantoor is nu van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot en met 12.00 uur.

Weespers, dank voor uw stem in 2020!

In 2020 werd regelmatig om uw mening gevraagd over diverse onderwerpen. Wethouder participatie Léon de Lange wil daarom namens het college alle mensen heel hartelijk bedanken voor de moeite die zij hebben genomen hun stem te laten horen. Ik hoop dat we ook in 2021 weer op u mogen rekenen!

Identiteitskaart met inlogcode DigiD

Vanaf maandag 4 januari 2021 krijgen nieuwe identiteitskaarten een inlogfunctie voor DigiD. De inlogcode is ingesteld om de privacy van personen extra te beveiligen. Deze nieuwe inlogfunctie moet wel zelf geactiveerd worden. Hiervoor ontvangt u binnen 5 werkdagen na het ophalen van de identiteitskaart van DigiD thuis een brief.

Waar vindt u informatie over het coronavirus?

Het coronavirus treft ons allemaal. Om u goed op de hoogte te houden van het laatste coronanieuws, voor vragen of om te weten hoe u zich laat testen? Kijk dan op de volgende websites.

Lantarenlicht stuk? Ga naar: weesp.nl/melding Afval op straat? Bel GAD: (035) 6991888 Stoep kapot? Ga naar: weesp.nl/melding Overhangend groen? Ga naar: weesp.nl/melding

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis.

Het college belicht...

Voor deze column, wekelijks door één van de wethouders geschreven, is in verband met de nieuwe serie verhalen over Weespers in coronatijd een pauze ingelast.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand