21 oktober 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: Goof Sprengers

Nieuws

Winterterrassen voor Weesper horeca

Horecaondernemers in Weesp mogen dit jaar een winterterras hebben. Dit betreft een aanpassing in het geldende terrassenbeleid met het oog op de aanhoudende coronacrisis.

Een meesvriendelijker Weesp

Weesp krijgt vanaf komend voorjaar bomen met daarin mezenhuisjes. Rond deze bomen worden perken ingezaaid met planten en kruiden die insecten aantrekken die op het mezenmenu staan. Dit is de uitkomst van de groenwedstrijd die is gewonnen door Marina Bos.

Begroting 2021

Het college van B en W heeft de begroting 2021 aan de leden van de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting van € 54 miljoen is geprobeerd een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen voor elkaar’ en de onzekere effecten van de coronacrisis.

Wat wilt u voor Weesp?

Nog één week om de plannen voor Weesp Begroot te ondersteunen. Like nu uw favoriete plannen. Ieder plan met 30 likes of meer gaat door naar de volgende ronde.

Lantarenlicht stuk? Ga naar: weesp.nl/melding Afval op straat? Bel GAD: (035) 6991888 Stoep kapot? Ga naar: weesp.nl/melding Overhangend groen? Ga naar: weesp.nl/melding

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis.

Het college belicht...

Deze week wethouder Maarten Miner over de uitvoering van het minimabeleid in Weesp.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand