19 augustus 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: Martine Wiering

Nieuws

Toename aantal coronabesmettingen, vooral in eigen kring

Het aantal coronabesmettingen loopt - ook in onze regio - weer op. Het aantal besmettingen neemt vooral toe op plekken waar mensen in werk- of privésfeer samen zijn geweest.

Zwemmers: springen van de spoorbrug is levensgevaarlijk!

Bij hoge temperaturen zoeken veel Weespers verkoeling en ontspanning op en in de Vecht. Dit kan gevaarlijk zijn. Daarom wijzen wij jaarlijks op de risico’s.

Opening Brede School Weespersluis verplaatst naar 1 maart 2021

De Brede School Weespersluis gaat 1 maart open in plaats van na de kerstvakantie, in januari 2021. In de afgelopen periode was minder personeel beschikbaar in de bouw en kon niet alles op tijd geleverd en/of gerealiseerd worden. Hierdoor is een vertraging in de bouw opgelopen.

Hoe ziet Weesp er in 2050 uit?

Hoe ziet de ruimtelijke ontwikkeling in Weesp er de komende tientallen jaren uit? Op die vraag gaat de gemeente Weesp de komende maanden het antwoord vinden. Het antwoord op deze vraag wordt uiteindelijk samengevat in de ‘Omgevingsvisie Weesp 2050’. Een richtinggevend document voor alle belangrijke ruimtelijke besluiten die we de komende tientallen jaren nemen.

Deze week zit er - net als aan het begin van de zomervakantie - een placemat over de ruimtelijke toekomst van Weesp in het Weespernieuws. Bewoners uit de gemeente Weesp worden uitgedaagd mee te denken of via een foto of tekening hun visie op een bijzonder stukje Weesp te laten zien.

Subsidieregeling voor Gevelrenovatie op bedrijventerrein Nijverheidslaan

Bedrijven gevestigd aan de Nijverheidslaan kunnen vanaf nu tot 1 september 2021 een subsidiebijdrage aanvragen voor de verduurzaming, verbetering of renovatie van een pand of kavel. Dit kan via de subsidieregeling Gevelrenovatie Nijverheidslaan voor aanvang van de werkzaamheden.

Onze vaste rubrieken

Het college belicht...

Nu de zomervakantie weer voorbij is, pakken we de wekelijkse column van de collegeleden weer op. Wethouder Astrid Heijstee doet de aftrap. De scholen zijn weer begonnen. Ook de leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen weer naar school. Na een periode waarin zij voor de vakantie online onderwijs hebben gevolgd, is het voor hen fijn om de normale structuur op te pakken en de klasgenoten weer te ontmoeten. Op de scholen is alles voorbereid om de leerlingen en leerkrachten veilig onderwijs te laten volgen.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand