18 november 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: J de Groot

Nieuws

Weesp in coronatijd

De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode in hun leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommigen verliezen hun baan. Trouwerijen, familiebijeenkomsten en andere dingen die het leven mooi maken, gaan niet door. De normaalste dingen zijn anders. Hoe beleven Weespers deze tijd?

Aanvragen ondersteuning voortaan digitaal

De gemeente Weesp heeft het aanvragen van een aantal veelgebruikte producten op het gebied van werk, participatie en inkomen gedigitaliseerd.

Begroting 2021

Wethouder Financiën Léon de Lange: “Voor 2021 hebben we ambitieuze initiatieven en plannen liggen voor Weesp. We weten ook dat we voor lastige dilemma’s komen te staan. Daar hebben we met deze begroting een balans in proberen te vinden.''

Groot onderhoud Prinses Irenelaan

De Prinses Irenelaan heeft groot onderhoud nodig; het asfalt is toe aan vernieuwing. Dit werk wordt gefaseerd uitgevoerd van vrijdag 27 november 18.00 uur tot en met dinsdag 1 december 18.00 uur.

2 dagen geen dienstverlening Burgerzaken

In verband met werkzaamheden aan de systemen van Burgerzaken is het niet mogelijk om vrijdag 27 november en vrijdag 11 december diensten en producten van Burgerzaken (bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of het doorgeven van een verhuizing) af te nemen.

Vrijwilligers in het zonnetje

Vrijwilligerswerk is belangrijk. Het vormt het cement van de Weesper samenleving. Daarom wil de gemeente Weesp vrijwilligers graag in het zonnetje zetten en is de gemeente op zoek naar de vrijwilliger van het jaar. Ken jij iemand die deze titel van harte verdient?

Dragons Den Youth Weesp van start

Weesp is op zoek naar ideeën van jongeren van 12 tot en met 23 jaar om de stad beter te maken. Daarom gaat er een wedstrijd van start onder de naam Dragons Den Youth Weesp.

Weesp pakt speelplekken aan

De gemeente Weesp wil de faciliteiten van speelplekken in Weesp verbeteren. Daarom krijgen zes speelplekken de komende maanden een opknapbeurt. Hiervoor zijn ontwerpen gemaakt. We willen vooral weten wat de kinderen zelf vinden van deze ontwerpen.

Tweede Kamer vraagt om input fusie Weesp Amsterdam

Weespers kunnen tot 9 december een schriftelijke reactie geven op het wetsvoorstel voor de fusie tussen Weesp en Amsterdam. Dat is de uitkomst van de procedurele Tweede Kamer vergadering die vorige week donderdag plaatsvond.

De CoronaMelder

Het coronavirus is nog onder ons. Onze gezamenlijke inspanningen moeten ertoe leiden dat het aantal besmettingen omlaag gaat. De Coronamelder-app helpt u daarbij.

Een rookmelder kan levens redden

Hoe brandveilig is uw woning? Hoe voorkomt u brand in uw woning? Dirk Molema en Wilma Goudberg van Wijkbrandweer Weesp geven praktische tips en adviezen aan bewoners.

Lantarenlicht stuk? Ga naar: weesp.nl/melding Afval op straat? Bel GAD: (035) 6991888 Stoep kapot? Ga naar: weesp.nl/melding Overhangend groen? Ga naar: weesp.nl/melding

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis.

Het college belicht...

Voor deze column, wekelijks door één van de wethouders geschreven, is in verband met de nieuwe serie verhalen over Weespers in coronatijd een pauze ingelast.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand