11 november 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Foto: Elisa van Worcum

Nieuws

Weesp in coronatijd

De coronacrisis is voor velen een moeilijke periode in hun leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommigen verliezen hun baan. Trouwerijen, familiebijeenkomsten en andere dingen die het leven mooi maken, gaan niet door. De normaalste dingen zijn anders. Hoe beleven Weespers deze tijd?

Blijf in beweging!

De aanvullende coronamaatregelen die op 3 november zijn afgekondigd, hebben natuurlijk ook gevolgen voor het sporten in Weesp. Sporten is in de komende twee weken alleen nog beperkt mogelijk. Gelukkig zijn er nog genoeg manieren te bedenken waarop u in beweging kunt blijven.

GGD start Blijf Gezond campagne

Gezond blijven is meer dan niet ziek worden. Ook nu kunnen mensen veel doen voor hun gezondheid. Dat gaat verder dan het houden aan de basisregels om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daarom start de GGD deze week met de campagne Blijf Gezond.

Lieve mantelzorgers,

Een bedankje van wethouder Astrid Heijstee aan alle mantelzorgers in Weesp.

Groot onderhoud Prinses Irenelaan

De Prinses Irenelaan heeft groot onderhoud nodig; het asfalt is toe aan vernieuwing. Dit werk wordt gefaseerd uitgevoerd van vrijdag 27 november 18.00 uur tot en met dinsdag 1 december 18.00 uur.

Sloop fietsbruggen vanwege slechte staat

Twee fietsbruggen in Weesp, die in slechte staat verkeren, worden gesloopt. Het gaat om de brug nabij Blauwschildershof en de Chirurgijnsweg, en de brug tussen Diepenbroickpark en de M. Dotingalaan.

Voorbereidingen betaald parkeren

Vanaf 29 maart 2021 wordt op meerdere plekken in Weesp betaald parkeren ingevoerd. Vorige week zijn de eerste voorbereidingen hiervoor gedaan, namelijk het plaatsen van 44 van deze betonvoeten.

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis.

Het college belicht...

Voor deze column, wekelijks door één van de wethouders geschreven, is in verband met de nieuwe serie verhalen over Weespers in coronatijd een pauze ingelast.

Nieuws van de gemeenteraad

Spreken met de raad. In verband met de coronacrisis zijn de raadsleden niet fysiek op het stadhuis aanwezig. De vergaderingen vinden op digitale wijze plaats via MS Teams.

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp.

Agenda

Blijf op de hoogte van activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling,

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand