1 juli 2020

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws digitaal

Wekelijks het laatste nieuws uit uw gemeente

Nieuws

Onderzoek woonbehoeften ouderen

Vivium Zorggroep is een zorgaanbieder in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. De aanbieder heeft een onafhankelijk onderzoeker gevraagd te inventariseren wat de behoeften van de Weespers zijn op het gebied van zorg en huisvesting.

Kleinschalige wegwerkzaamheden Weesp

De firma Koot Infrawerken uit Weesp voert de komende maanden onderhoudswerkzaamheden uit op diverse locaties in Weesp.

Nieuwe verordening doelgroepen woningbouw Weesp

Op 27 mei heeft de raad de verordening doelgroepen woningbouw vastgesteld. In de verordening staan onder meer de inkomens- en prijsgrenzen, en oppervlakken die in bestemmingsplannen gelden bij nieuwbouw van sociale koop, sociale huur en middeldure huurwoningen. De verordening treedt in werking op 1 juli.

Iepziekte

Op een aantal plekken in Weesp, vooral op de Rooseboomschans, zijn dode en zieke iepen verwijderd om te voorkomen dat de iepziekte zich verder verspreidt.

Onze vaste rubrieken

Woord van de burgemeester

Burgemeester Van Bochove over de coronacrisis

Het college belicht...

Deze week wethouder Maarten Miner

Nieuws van de gemeenteraad

De agenda's van de commissievergaderingen

Bekendmakingen

Met o.a. de aangevraagde en verleende vergunningen in de gemeente Weesp

Contact en openingstijden

Let op: aangepaste openingstijden i.v.m. coronacrisis

Meer informatie

Blijf op de hoogte van het gemeentelijk nieuws via de website en social media kanalen van de gemeente Weesp!

Procedures

Alles over zienswijzen, bezwaar, ter inzage en klachtenbehandeling

Opvoedvraag van de maand

Centrum voor jeugd en gezin met de opvoedvraag van de maand